Εκπαίδευση

SokkiaHellas - Εκπαίδευση

Κατά την παράδοση των οργάνων γίνεται επίδειξη πλήρης λειτουργίας του οργάνου.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει εκμάθηση του οργάνου και των προγραμμάτων του, τόσο στο γραφείο όσο και στο πεδίο, για τον πλήρη και σωστό χειρισμό του.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης είναι εντελώς δωρεάν.

Τα τοπογραφικά όργανα συνοδεύονται από όλα τα εγχειρίδια λειτουργίας και χρήσης, τα οποία είναι στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα.

H εταιρεία μας διαθέτει οργανωμένο service με εξειδικευμένο προσωπικό, και δυνατότητα παροχής ετήσιου συμβολαίου συντήρησης.