Τεχνική Υποστήριξη

SokkiaHellas - Τεχνική Υποστήριξη

Η SOKKIAHELLAS δραστηριοποιείται στον χώρο της προηγμένης τεχνολογίας με κύριο αντικείμενο την εμπορία Τοπογραφικών Οργάνων της Sokkia, Laser & Απλών Χωροβατών Sokkia, Ταχυμέτρων Sokkia,Γεωδαιτικών GPS Sokkia, Παρελκομένων για όλα τα ανωτέρω Όργανα.

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας διαθέτει ειδικό τμήμα service με κατάλληλο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό και παρακαταθήκη ανταλλακτικών για την άρτια τεχνική υποστήριξη των προσφερομένων μηχανημάτων.

Μεταξύ των υπηρεσιών που προσφέρει στα μεγάλα έργα, περιλαμβάνονται συστήματα και τεχνολογίες σε επίπεδο ολοκληρωμένων λύσεων:

  • Προτεραιότητα στα Service (συντήρηση - πτώση - βλάβη).
  • Δύο services το χρόνο δωρεάν (συντήρηση οργάνου).
  • Έκπτωση 20% στην εργασία και τα ανταλλακτικά σε περίπτωση πτώσης ή βλάβης οργάνου.
  • Έκπτωση 15% σε οποιαδήποτε αγορά παρελκομένων.
  • Έκπτωση 20% επί της Διακρίβωσης του οργάνου.
  • Δωρεάν Αναβαθμίσεις σε Software.