Ενοικίαση

SokkiaHellas - Ενοικίαση

Η εταιρεία μας πάντα πρωτοπόρος σε υπηρεσίες και εξυπηρέτηση διαθέτει προς ενοικίαση πλήρη τοπογραφικό εξοπλισμό αποτελούμενο από:

Γεωδαιτικά Συστήματα GPS (L1/L2 RTK)
Δυντατότητα μέτρησης με όλες τις μεθόδους καταγραφής δεδομένων(στατικές μετρήσεις, stop and go μετρήσεις,μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο)

Γεωδαιτικό σταθμό
(Δυνατότητα ενοικίασης γεωδαιτικού σταθμού με ενσωματωμένο καταγραφικό δεδομένων)

Τρίποδα

Σετ στοχοφόρου

Προσφέρουμε πλήρη επίδειξη των λειτουργιών του οργάνου καθώς και υποστήριξη κατά την χρήση του.
Η χρέωση αυτών είναι ανά 24ώρο.
Ειδικές τιμές για μακροχρόνιες ενοικιάσεις και εταιρείες.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας παρακαλούμε να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία