Η εταιρεία

Η SOKKIAHELLAS είναι Dealer της SOKKIA στην Ελλάδα και σας προσφέρει υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο εμπορίας τοπογραφικού εξοπλισμού όσο και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, αποτυπώσεις με σύγχρονα μέσα και τεχνικές, βιομηχανικές εφαρμογές, αποτυπώσεις τρισδιάστατων χώρων και αποτυπώσεις As-build. Όσον αφορά τη τεχνική υποστήριξη και το service μας, το ανθρώπινο δυναμικό, ο σύγχρονος εξοπλισμός, η επαγγελματική ακεραιότητα και ευσυνειδησία σε συνδυασμό με την βαθιά γνώση στην σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη έργων Γεωπληροφορικής, αποτελούν εγγύηση συνεργασίας και επιτυχίας σε κάθε έργο που αναλαμβάνει.

Στόχος της SOKKIAHELLAS παραμένει η παροχή βέλτιστων ποιοτικά και τεχνικά υπηρεσιών όπου δεσμευτικό κριτήριο είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων/αναγκών των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων/πελατών της. Ο στόχος αυτός συνεχώς αναπτύσσεται με σκοπό να προσφέρει πάντοτε καινοτόμες και ταυτόχρονα οικονομικά ανταγωνιστικές και σύγχρονες λύσεις. Η επιτυχημένη παρουσία της SOKKIAHELLAS καθώς και η εμπειρία σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των στελεχών της, μπορούν να εγγυηθούν για την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα ολοκληρωμένων λύσεων για να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών της.


Τομείς ενασχόλησης της SOKKIAHELLAS είναι:

  1. Τοπογραφικές Εφαρμογές : Γεωδαιτικοί Σταθμοί, Γεωδαιτικοί Δορυφορικοί Δέκτες, Χειριστήρια Πεδίου, Ψηφιακοί και Αυτόματοι Χωροβάτες, Λογισμικό Συλλογής και Επεξεργασίας Στοιχείων.
  2. Κατασκευαστικός Τομέας : Γεωδαιτικοί Σταθμοί Κατασκευαστικών Προδιαγραφών, Ψηφιακοί Θεοδόλιχοι, Κατασκευαστικά Laser (με κλίσεις, παντοκατευθυντικά, σωληνώσεων/αγωγών).
  3. Βιομηχανικές Εφαρμογές : Γυροσκοπικοί Γεωδαιτικοί Σταθμοί, Ρομποτικοί/Σερβοκινούμενοι Γεωδαιτικοί Σταθμοί, Ψηφιακοί Θεοδόλιχοι, Χωροβάτες Υψηλής Ακριβείας.


Η SOKKIAHELLAS σας παρέχει επίσης με την αγορά εξοπλισμού, τα απαραίτητα εκπαιδευτικά σεμινάριά όσον αφορά το χειρισμό των οργάνων καθώς και των λογισμικών.

Τέλος σας ενημερώνουμε πως παρέχουμε συνεχή τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη, με ένα πλήρως εκπαιδευμένο στο εξωτερικό και διαρκώς ενημερωμένο επιστημονικό προσωπικό, καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας ή προβλήματος αντιμετωπίσετε.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 | ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013